Udvikling af bynær skov

Nye tider i vinden →

Udvikling af bynær skov

(Igangværende projekter)

Der er et projekt i gang i samarbejde med Naturstyrelsen, Vinderup Skole, Vinderup Realskole, Ungdomsskolen, Vinderup Børnehus, KFUM-spejderne Vinderup, VG Løbeklubben og Vinderup Y’s Mens om at udvikle Vinderup bynær Skov.

Vinderup Skov har siden skovrejsningen i 1992 fået karakter af skov og bliver nu udviklet under Nature Life projektet. Baggrunden for projektet er at skabe et bynært åndehul med mulighed for forskellige former for fysisk aktivitet, leg og bevægelse og bæredygtig trivsel for børn og voksne i området.

Se yderligere her

Arealerne skulle gerne fremover blive benyttet til:

  • Undervisningsaktiviteter for skolerne i Vinderup via eksisterende stinet i området helt ud tll Skånsø.
  • Aktiviteter for dagplejer og daginstitutioner
  • Friluftsliv for spejdere, klubber og foreninger
  • Motion og friluftsoplevelser for borgere og turister i Vinderup og omegn.
  • Nature Life-aktiviteter for andre institutioner i kommunen
  • Et område for turister ved bl-a en integration af sti og faciliteter til et sti-net i kommunen.

For nuværende er man i gang med at opstille lege- og motionsredskaber. Mosehuset ved Trængsel er opdateret og der er opstillet en Øko-base (container) til brug for skoler/institutioner.
De planlagte asfalteringer af stier er indtil videre udskudt på grund af vejret, da jorden er alt for blød til fundamentet.

Vil du være med til at gøre en forskel?

Meld dig ind nu og vær med til at gøre en forskel i Vinderup og omegn. 

Tilmeld dig

Vinderup Borger- og Håndværkerforening

En aktiv medspiller og intiativtager for gode idéer der er til gavn for borgerne og forretningslivet i Vinderup og omegn. Vi arbejder for at Vinderup forbliver et godt sted at bo med aktiviteter for alle borgere. 

Kontakt

Bestyrelsen, VBH
vinderupbh@gmail.com

Link til vores facebook