Generalforsamling

Kyllingefestival →

En glad eftermiddag →

Skt. Hans →

Generalforsamling

(Årligt arrangement)

Generalforsamlingen i Vinderup borger- og håndværkerforening finder altid sted i Januar måned.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningen og har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af fanebærer
  10. Evt.

Der inviteres altid til spisning inden selve generalforsamlingen.

Vil du være med til at gøre en forskel?

Meld dig ind nu og vær med til at gøre en forskel i Vinderup og omegn. 

Tilmeld dig

Vinderup Borger- og Håndværkerforening

En aktiv medspiller og intiativtager for gode idéer der er til gavn for borgerne og forretningslivet i Vinderup og omegn. Vi arbejder for at Vinderup forbliver et godt sted at bo med aktiviteter for alle borgere. 

Kontakt

Bestyrelsen, VBH
vinderupbh@gmail.com

Link til vores facebook