Om Vinderup Borger- og Håndværkerforening 

Bestyrelsen →

Idébank →

Bliv medlem →

En forening for byen

Vinderup Borger- og Håndværkerforening har som formål at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet, når det drejer sig om at forestå kulturelle eller andre former for arrangementer, som er af betydning for byens, erhvervslivets og borgernes trivsel.

Foreningen har ca. 350 medlemmer, der fordeler sig i hele den tidligere Vinderup kommune.

Foreningen står for gennemførelse af mange aktiviteter, såvel alene som sammen med andre foreninger og organisationer i kommunen. Som eksempel kan nævnes Sankt Hans i Vinderup anlæg. Ligeledes afholdes der »en glad eftermiddag« i Vinderup Hallen, hvor ca. 300 pensionister fra lokalområdet inviteres til top underholdning.

En forening for byen

Vinderup Borger- og Håndværkerforening har som formål at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet, når det drejer sig om at forestå kulturelle eller andre former for arrangementer, som er af betydning for byens, erhvervslivets og borgernes trivsel.

Foreningen har ca. 350 medlemmer, der fordeler sig i hele den tidligere Vinderup kommune.

Foreningen står for gennemførelse af mange aktiviteter, såvel alene som sammen med andre foreninger og organisationer i kommunen. Som eksempel kan nævnes Sankt Hans i Vinderup anlæg. Ligeledes afholdes der »en glad eftermiddag« i Vinderup Hallen, hvor ca. 300 pensionister fra lokalområdet inviteres til top underholdning.

Projekter

Årlige arrangementer

Vi har på nuværende tidspunkt tre årlige arrangementer: Sankt Hans i Anlægget, En glad eftermiddag og Kylling Festival.

Igangværende projekter

Der bliver arbejdet på højtryk med kulturprojektet “Nye tider i vinden” samt udvikling af Vinderups bynære skov.

Kommende projekter

Vi planlægger lige nu en række forskønnelses- og renoverings opgaver rundt omkring i byen.

Vinderups varetegn 

Den 6. oktober 2018 blev Vinderups nye skulptur ”Vingesus” indviet. Placeret i rundkørslen lige syd for byen virker den som en byport. Skulpturen er udtænkt af den lokale kunstner Gitte Bøcher Steffensen og hendes mand, Jens Jørgen Steffensen og kollegaen Rolf Jacobsen.

Ved fælles hjælp og samarbejde mellem kommunen, Handelsforeningen og Borger- og håndværkerforeningen er det lykkedes at få projektet gennemført efter 15 måneder fra ide til virkelighed.

Kunstværket består af 37 fiskehejrer flyvende i flok. Fuglene er lavet af glas i flotte blå-grønne nuancer og skal ifølge kunstneren symbolisere et Vinderup i bevægelse, i opdrift, i fremgang – et fællesskab.

Vingesus

Vores vision

Vinderup Borger- og Håndværkerforening er således initiativtager og løftestang for mange idéer, der gennem tiderne har været gennemført i byen, til gavn for borgerne og forretningslivet. Foreningen vil bestræbe sig på at den nordlige del af Holstebro Kommune fortsat skal være et godt sted at bo og leve med en masse aktiviteter for alle.

Vores vision

Vinderup Borger- og Håndværkerforening er således initiativtager og løftestang for mange idéer, der gennem tiderne har været gennemført i byen, til gavn for borgerne og forretningslivet. Foreningen vil bestræbe sig på at den nordlige del af Holstebro Kommune fortsat skal være et godt sted at bo og leve med en masse aktiviteter for alle.

En netop overstået konkurrence her i 2020 for nuværende og nye medlemmer. Betal inden 1. Juli og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 500 kr.

Æresmedlemmer

Helge Weiss

Helge Weiss

Christian Pors

Christian Pors

Vinderup Borger- og Håndværkerforening

En aktiv medspiller og intiativtager for gode idéer der er til gavn for borgerne og forretningslivet i Vinderup og omegn. Vi arbejder for at Vinderup forbliver et godt sted at bo med aktiviteter for alle borgere. 

Kontakt

Bestyrelsen, VBH
vinderupbh@gmail.com

Link til vores facebook